Motley Denim noudattaa suomalaista kuluttajansuojalakia reklamaatiotapauksissa.

Asiakkaalla on oikeus tehdä reklamaatio tuotteesta kahden vuoden ajan tuotteen vastaanottamisesta. Motley Denim on velvollinen käsittelemään asiakkaan reklamaatio kahden vuoden ajan asiakkaan vastaanotettua tuotteen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että Motley Denim olisi velvollinen korvaamaan virheen kaksi vuotta tuotteen vastaanottamisesta. Reklamaatio-oikeus ei ole sama asia kuin takuu.

Reklamaatioprosessi käynnistyy, kun asiakas osoittaa Motley Denimille tuotteen olevan viallinen.

Asiakas voi tehdä reklamaation ainoastaan lähettämällä postia Motley Denimille ja liittämällä kirjeen mukana valokuvan virheestä. Jos virhettä ei voi valokuvata, tulee asiakkaan kirjoittaa tarkka kuvaus virheestä. Jos kirjettä ei lähetetä ennakkoon, virheelliset tuotteet käsitellään Motley Denimin palautusehtojen mukaisesti.

Jos kuitenkaan asiakkaan viaksi väittämä ominaisuus ei ole virhe, vaan tuotannossa tehty tietoinen valinta, ei Motley Denim ole velvoitettu korvaamaan tuotetta. Asiakas voi joko palauttaa tuotteen Motley Denimin palautusehtojen mukaisesti tai pitää tuotteen itsellään.

Kuljetuksessa vahingoittuneet tuotteet

Jos tuote on vahingoittunut kuljetuksen aikana ja palautusoikeus on edelleen voimassa (lue lisää palautusoikeusehdoistamme: https://www.motleydenim.fi/palautus-ja-vaihtoehdot/) on asiakkaalla mahdollisuus itse päättää kuinka toimia:

  • Palauttaa tuote ja saada rahat takaisin.
  • Vaihtaa tuote samanlaiseen tai samankaltaiseen uuteen tuotteeseen.
  • Korjauttaa tuote pientä korvausta vastaan Motley Denimillä.

Tuote rikkoutuu kuuden kuukauden sisällä vastaanottamisesta

Jos tuote rikkoutuu kuuden kuukauden sisällä sen vastaanottamisesta, on Motley Denimin kyettävä osoittamaan mistä virhe johtuu: normaalista vai normaalista poikkeavasta käytöstä, virheellisestä käsittelystä asiakkaan toimesta, pesuohjeiden noudattamatta jättämisestä, sekä onko tuote rikkoutunut muulla tavoin toimituksen jälkeen ja, ettei tuotteessa ollut virhettä toimitushetkellä. Ellei Motley Denim kykene todistamaan, ettei tuotteessa ollut virhettä toimitushetkellä, on Motley Denim velvollinen:

  • Ensimmäiseksi, korjaamaan tuotteen pientä korvausta vastaan.
  • Toiseksi, vaihtamaan tuotteen vastaavaan tai samankaltaiseen tuotteeseen.
  • Kolmanneksi, jos asiakas haluaa pitää vahingoittuneen tuotteen, tarjoamaan kohtuullista korvausta.
  • Neljänneksi, maksamaan tuotteen koko hinnan, jos asiakas palauttaa tuotteen.

Tuote on rikkoutunut yli kuuden kuukauden jälkeen sen vastaanottamisesta

Jos tuote rikkoutuu yli kuusi kuukautta tuotteen vastaanottamisesta, on asiakkaalla velvollisuus osoittaa, että tuote on ollut virheellinen vastaanotettaessa. Jos asiakas kykenee todistamaan, että tuote oli jo vastaanotettaessa virheellinen, on Motley Denim velvollinen käsittelemään reklamaation yllä olevien kohtien mukaisesti. Ellei asiakas kykene osoittamaan, että tuote oli virheellinen jo vastaanottohetkellä, ei Motley Denim ole velvollinen korjaamaan, vaihtamaan, korvaamaan tuotetta tai maksamaan takaisin tuotteen hintaa.

EU Online Dispute Resolution

Tuote on lisätty ostoskoriin

KassalleJatka ostoksia
Tuotteet